Leserskribenten: Steinar Bergstøl Andersen, fylkestingsrepresentant for Agder Frp. Leserskribenten: Steinar Bergstøl Andersen, fylkestingsrepresentant for Agder Frp. Foto: Privat

Vi må styrke og belyse mulighetene for den videregående skolen i Kvinesdal

Leserinnlegg

Agder fylkeskommune ble etablert 1. januar i år, og i forkant av sammenslåingen ble det fra alle politiske parti sagt at man skulle ta hele Agder i bruk, og vi skulle unngå sentralisering. Vi har vært et fylke i om lag 6 måneder, og allerede nå så ser man at ord og handling om å ta hele Agder i bruk ikke virker veldig troverdig. Rektor Tor Inge Rake ved Flekkefjord Videregående skole sier rett ut at skolen bør legges ned. Det blir argumentert med lave søkertall og at man må samle fagmiljøet på skolen.

Det som er utfordringen er at skolen har vært forsømt i alle år, den har ikke blitt vedlikeholdt skikkelig av fylkeskommunen siden 1970-tallet. Dessverre så har tidligere Vest-Agder fylkeskommune vært mer opptatt av å bygge kulturhus enn å ta vare på våre skoler. Kunstsilo-prosjektet som de aller fleste er imot får midler til både etablering og drift. Kvinesdal kommune får ikke noe Kunstsilo, de får ikke engang midler til skikkelig vedlikehold av den videregående skolen. Jeg opplever også at andre kommuner i Lister ikke er veldig støttende til Flekkefjord Videregående Skole avdeling Kvinesdal. Leder av Listerrådet Arnt Abrahamsen sier at man ikke må henge seg opp i antall skoler, men heller styrke utdanningstilbudet i Lister, det samme hører vi fra Lyngdal ordfører Jan Kristensen. Faktum er at Kvinesdal støttet opprettelsen av blått naturbruk i Flekkefjord, Arnt Abrahamsen i Farsund får takket være Frp en totaloppgradering av Eilert Sundt avdeling Farsund i 2021, og Jan Kristensen har fått en helt ny skole i Lyngdal. Jeg syntes at det er negativt for innbyggerne i Lister når deres første møte med ny fylkeskommune er å høre en rektor som er ansatt i Agder fylkeskommune si at skolen i Kvinesdal må legges ned. Det gir ikke mye grunn til begeistring for den nye regionen Agder.

Jeg mener at skolen i Kvinesdal må oppgraderes og styrkes.

Jeg mener at skolen i Kvinesdal må oppgraderes og styrkes. Skolen er oversiktlig, og nærheten mellom ansatte og elever er positivt for både oppfølgning og forebygging av mobbing. Vi har foreslått og fått flertall sammen med våre samarbeidspartnere å videreføre kokkelinjen ved skolen, og vi tar til orde for en mulighetsstudie for å avklare hva vi kan gjøre fremover for skolen. I mulighetsstudien så skal både kommune og lokalt næringsliv involveres. Vi skal ha fylkesting 16. juni, der skal skolebruksplanen for videregående opplæring i Agder vedtas. Jeg håper å styrke skolen og vil være tydelig frem mot fylkestingets møte i min argumentasjon til støtte for skolen.

Skolen må prioriteres i budsjetter fremover, og vi må få på plass attraktive studieretninger på skolen. Jeg vil også utfordre dagens politiske ledelse i Kvinesdal kommune å være tydelig på at skolen må bevares, og aktivt jobbe med næringslivet i regionen for å sikre attraktive linjer som gir jobb og karriere til skolens elever. Frp i Kvinesdal har vært klare i sin støtte til skolen, de har jobbet konstruktivt inn mot vår fylkestingsgruppe og fått frem gode forslag og interpellasjoner til støtte for skolen, den samme iveren må også dagens politiske ledelse ha for å sikre skolens eksistens. Alle gode krefter for å styrke og videreutvikle skolen må mobilisere frem mot fylkestingets møte i juni. Ordtaket om å ta hele Agder i bruk kan fort bli tidens mageplask hvis fylkestinget svikter Kvinesdal ved første anledning. En desentralisert skolestruktur er en forutsetning for å ta hele Agder i bruk.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fylkestingsrepresentant

Agder Frp