Koronaviruset forsinker innkjøpet av nytt utstyr

foto