Erkjenner flere hendelser enn de som er rapportert

foto