Fylkesmannen i Agder vil at Farsund kommune utvikler byromsnettverkene når boligfortettingen skal starte i sentrum. Fylkesmannen i Agder vil at Farsund kommune utvikler byromsnettverkene når boligfortettingen skal starte i sentrum. Foto: Rune Hauan

Foreslår flere møteplasser i sentrum