Vil ha engasjement for Kvavik

  • Arbeiderpartiets Johan Ekeland mener det må skapes en debatt for hvordan lyngdølene skal ta vare på Kvaviksanden. FOTO: Torrey Enoksen