Tillater jakt på mink for å bedre bestanden av sjøfugl