Felleskjøpet Agri tapte 135 millioner før skatt i årets tredje kvartal. Selskapet peker på dyrtid og ekstremvær som årsaksfaktorer.

– Høye priser og økte renter setter kundene våre under press. I tillegg har ekstremvær, sen og redusert innhøsting og reduksjoner i dyrehold påvirket salget av kraftfôr, mineralgjødsel og plantevernprodukter til landbruket, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Omsetningen endte på omtrent 4,6 milliarder kroner, en nedgang på 200 millioner kroner, eller 4,3 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Tredje kvartal er det første kvartalet med omsetningsnedgang for selskapet så langt i år.

(©NTB)