Vil ha mer politisk regulering av kraftmarkedet

foto