Støre retter ny advarsel til strømselskapene

foto