Arbeidsledigheten er stabil, men faller i Flekkefjord