– Leserne våre er blitt mer digitale og da kan vi ikke ha et så stort fokus på papiravisen. Derfor velger vi nå å flytte ressurser fra papiravisen over på det digitale, forteller redaktør Sveinung W. Jensen, som har stor tro på at frekvensendringen vil gjøre både papiravisen og nettavisen mye bedre.

– Papiravisen, som nå vil komme ut fire dager i uken i stedet for seks, vil bli tykkere og bedre. Det vil også komme nye, spennende spalter som jeg tror leserne vil sette stor pris på.

Digital satsing

Jensen mener en større digital satsing har vært uunngåelig.

– Det har vært en stor digital vekst de siste årene. Dette har skjedd samtidig som opplagstallene på papiravis har gått ned. Da må vi rette oss etter dette, sier han.

– Totalproduktet er uansett det viktigste og det blir enda bedre nå, legger han til.

Fra og med torsdag vil abonnentene få tilgang på eAvisen, nettavisen og papiravisen for samme pris. De som ikke er abonnenter vil kun få begrenset tilgang på nettavisen.

Til høsten vil også komme egne TV-sendinger på nett fra Gåseholmen. De er det Rune Hauan som skal produsere. Det er med andre ord mye som skjer fremover og redaktøren gleder seg til å komme i gang.

– Følelsen er god. Vi har jobbet med dette siden i fjor sommer og det har vært mange lange dager, så nå gleder jeg meg til lansering, smiler han.

– Innholdet viktigst

Det er gjennom prosjektet «Apollo» at avisen har lagt strategien for veien videre. Dette har blitt gjort i samarbeid med avisen Lindesnes, som vil gjennomgå de samme endringene som Farsunds Avis.

Prosjektleder for dette prosjektet har vært digitalsjef hos de to avisene, Jørgen Hestås. Han er godt fornøyd med resultatet av «Apollo».

– Når man starter på et slikt prosjekt, så vet man aldri hvor man ender, fordi ting endrer seg hele tiden. Jeg er imidlertid meget godt fornøyd med dit vi har kommet, sier han.

– Hvorfor har du troen på at dette vil gå bra?

– Fordi nå får vi sjansen til å være nyhetsledende igjen. I tillegg kan folk lese oss uansett hvor de er, sier Hestås.

– Men fremfor alt så vil innholdet være det viktigste fremover. Det er der vi må og skal levere, sier Hestås.

Navnebytte

I tillegg til å endre frekvensen på avisen, vil også navnet på papiravisen bli endret i neste uke. Den skal heretter hete Lister.

Redaktør Jensen innrømmer at han tror at det vil komme noen negative tilbakemeldinger på dette navnebyttet, men at det er det riktige å gjøre.

– Det har vært en gradvis innarbeiding av navnet Lister i Farsunds Avis allerede i flere år nå. I 2010 la vi om til Lister på torsdager. Den avisen er blitt tatt kjempegodt imot, det samme er Lister24 som vi lanserte i januar 2013. Derfor mener vi det er naturlig å ta steget fullt ut og kalle papiravisen for Lister på daglig basis.

Selv om avisen vil hete Lister, vil det fortatt være en hovedtyngde av stoff fra Farsund, Lyngdal og Hægebostad.

– Det er våre hovedområder, men hvis det skjer store ting i Flekkefjord eller Kvinesdal, så skal vi dekke det, sier Jensen og legger til avisen vil ha et spesielt fokus på saker som omhandler hele regionen som for eksempel E 39, kommunesammenslåing og Flekkefjord sykehus fremover.