Mannen må i tillegg betale en bot på 5.000 kroner, subsidiært sone 10 dager i fengsel, fremgår det av dommen i saken som nylig ble avsagt i Lister tingrett. Han må dessuten betale erstatning på 12.000 kroner til ekskjæresten og 8.100 kroner til hennes bank. I tillegg må han dekke saksomkostninger på 1.500 kroner.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politifullmektig Kaja Holtet.

Seks uttak

Det var i tidsrommet 15. til 30. mai i fjor at 34-åringen foretok til sammen seks uttak med MasterCardet fra en minibank i Lyngdal.

Fornærmede fortalte i retten at hun og tiltalte var kjærester og prøvde om de kunne bli et par fra mars til mai i fjor. Tiltalte var mye hos henne. I den siste måneden før forholdet tok slutt var han der «hele tiden», etter kvinnens eget utsagn. 34-åringen hadde da nøkkel til boligen hennes og kjente koden til alarmen.

Kvinnen opplyste også at hun etter at det ble slutt har fått høre fra naboer og venner at de observerte at tiltalte var mye i nabolaget.

Tappingen av MasterCardet oppdaget kvinnen i slutten av september i fjor da hun ble oppringt av sin bankforbindelse som bad om svar på hvorfor hun ikke tilbakebetalte pengene som var tatt ut med kortet. De informerte om uttakene i mai. Kvinnen var ikke kjent med at penger var tatt ut. Hun hadde heller ikke mottatt noe betalingskrav.

Ubrukt kort

Fornærmede forklarte at det aktuelle kortet er hennes, men at hun aldri har brukt det. Etter henvendelsen fra banken sjekket hun skapet hvor hun oppbevarte papirer. Da fant hun kortet. Det viste seg at det hadde vært tatt løs fra limet på brevet hun fikk det tilsendt med og så limt tilbake.

I tillegg så kvinnen at PIN-koden til kortet lå i en annen papirbunke i samme skap. I retten innrømmet kvinnen at det var lite aktsomt av henne å oppbevare disse i samme skap.

Kvinnen mistenkte at det var ekskjæresten som hadde brukt kortet. I en SMS-utveksling som gjengis i sin helhet i dommen konfronterer hun ham med hendelsen. 34-åringen lover der å betale tilbake pengene. Men pengene kom aldri. Kvinnen anmeldte derfor forholdet i oktober i fjor.

Med hjelp av sin far har kvinnen betalt hele kravet fra banken. Senere har hun fått 8.100 kroner tilbake fra banken. Hun har krevd sitt eget tap erstattet av ekskjæresten. Banken har krevd sitt tap erstattet. Og retten har altså gitt begge medhold i dette. Tiltalte har også godtatt bankens erstatningskrav i et politiavhør. For øvrig har han valgt å la være å forklare seg, men har i avhør pekt på at saken er urettferdig fremstilt.

Tillitsbrudd

Den tiltalte 34-åringen møtte ikke til hovedforhandling, men retten har lagt til grunn at han erkjenner seg ikke skyldig.

Retten mener det er bevist ut over rimelig tvil at han foretok bankuttakene med ekskjærestens kort. De viser til SMS-utvekslingen og hans samtykke til å betale bankens erstatningskrav.

Tiltalte er tidligere domfelt fem ganger – siste gang i 2007. Siden disse sakene ligger noe tilbake i tid er de ikke vektlagt ved straffeutmålingen.

Retten mener det massive tillitsbruddet 34-åringens handling representerer over ekskjæresten er straffskjerpende. At tyveriet fant sted i kvinnens hjem er også vektlagt i skjerpende retning, Det samme at handlingen er søkt skjult blant annet ved at kortet er lagt tilbake etter bruk.

Retten mener det er formildende at tiltalte overfor politiet har uttrykt vilje til å gjøre opp deler av erstatningskravet. Det samme gjelder at han i noen grad har erkjent de faktiske forhold i SMS-utvekslingen med kvinnen.

Rettens leder var konstituert tingrettsdommer Erik Marthinussen. Meddommere i saken var Johan Michael Malm og Torill Stordrange. 34-åringens forsvarer var advokat Helge E. Abrahamsen.