foto
Grethe Bjørnsgaard-Andersen (til venstre) i fint steg i Ingerskleiva på gamle fylkesvei 465 i Farsund. Motbakketreningens primus motor, Oskar Tveit til høyre.

Løper i motbakke