Forhandler om ny havneavtale

Administrasjonen vil kjøpe bygningsmassen som Richard Buch jr AS driver i i Lyngdal havn for 29 millioner. Formannskapet skal om to uker ta stilling til resultatene fra forhandlinger som har pågått de siste dagene. Foto: Torrey Enoksen