Flere norske nettsider nede – utsatt for massivt dataangrep