Glad for regjeringens havvind-signaler

foto
Slik så Amon for seg byggingen av vindmøllefundamentene i forbindelse med etablering av Siragrunnen vindpark. Skulle selskapet få oppdraget med bygging og montering av enten faste- eller flytende vindmøllefundamenter, kan dette skape hundrevis av arbeidsplasser. Foto: Amon