– Hvorfor har ikke lovendringen trådt i kraft?

foto
Høyres Ingunn Foss lurer på hvorfor lovendringen som skal gi politifolk bedre yrkesskadedekning fortsatt ikke har trådt i kraft. Foto: Høyre