Søker om midler til turguide

Ravneheia er et av de høyeste toppene i Farsund, og blir beskrevet i «Til topps i Agder». Foto: Frank Gitlestad