– Det er for å redusere antall eiendommer jeg har

«Prosteboligen» ligger i Lyngdal sentrum. Foto: Torrey Enoksen