Siktede i Tengs-saken var på ferie på Lista da han ble pågrepet

foto