Håper på en stor grønn-gruppe med innflytelse

foto