Pårørende og pasienter har skrevet brev til helseministeren

foto