Orienterte om ilandføring av strøm fra Nordsjøen

foto