Glastad-familien holder stand

Endre Glastad hadde ved utgangen av 2018 en formue på i overkant av 528 millioner kroner.

Ådne Husby Sandnes

Fem blad Glastad betalte 8,7 millioner kroner i skatt til Farsund kommune i fjor.

Som tidligere år er det Glastad-familien som troner øverst på formuetoppen i Farsund.

På topp finner vi Endre Glastad, som ved utgangen av 2018 stod oppført med en formue på 528 millioner kroner.

Les hele saken med abonnement