Roser initiativ til havnesammenslåing

  • Roger Abusland roser initiativet som havnesjefen i Farsund har tatt for et enda tettere samarbeid mellom de fire havnene. Abusland mener dagens fire havner må organiseres som en felles enhet. FOTO: Torrey Enoksen