Kommunestyret i Kvinesdal vedtok at det skal bevilges inntil to millioner kroner til planlegging og gjennomføring av erosjonssikringstiltak av Stokkelandsåna. Det for blant annet å sikre Austerdalen barnehage og skolens uteområder. Kommunestyret i Kvinesdal vedtok at det skal bevilges inntil to millioner kroner til planlegging og gjennomføring av erosjonssikringstiltak av Stokkelandsåna. Det for blant annet å sikre Austerdalen barnehage og skolens uteområder. Foto: Malene Sørensen Lundberg

Bidrar med midler til tiltak

Kommunestyret innvilger inntil to millioner kroner til planlegging og gjennomføring av erosjonssikringstiltak av Stokkelandsåna.

Det ble vedtatt under onsdagens kommunestyremøte.

Etter utvidelse av Austerdalen barnehage, som stod ferdig vinteren 2016, har det to ganger blitt gjort utbedringstiltak i grunnen etter høy vannføring i Stokkelandsåna. Rapport fra Sweco AS konkluderer med at det bør gjøres nye erosjonstiltak for å unngå at barnehagens og skolens uteområder, og etter hvert bygningsmasse, ødelegges på lengre sikt.

Rådmannens vurdering er at det bør det gjøres tiltak så snart som mulig med tanke på mer ekstremvær og indikatorer på at Stokkelandsåna allerede i dag graver seg inn mot uteområder og bygningsmasse ved Austerdalen Barnehage og Austerdalen skole.

Rådmannens forslag ble vedtatt av både formannskap og kommunestyre, men med endring av at det bevilges inntil to millioner kroner, inkludert merverdiavgift, og at rådmannen bes sende søknad til NVE med tanke på medfinansiering av prosjektet.

Kostnadene dekkes av disposisjonsfondet. Rådmannen bes om å sende søknad til NVE med tanke på medfinansiering av prosjektet.