Yter ikke tilskudd

  • Foss skole er i så dårlig stand at det kan bli revet. Formannskapet ønsker ikke å bidra med 25.000 kroner til riving. FOTO: Tom Arild Støle