– Gode muligheter for at planen vil gå gjennom

Statsforvalteren mente planene på Lista flyplass pr. nå får negative konsekvenser for naturmangfold, landbruk, klima og mobilitet. Nå har utbyggerne kommet med et revidert planforslag. Foto: Privat