Knut Foss og sønnen Pål Gunnar Foss  på Verven næringspark som familien står bak. Knut Foss og sønnen Pål Gunnar Foss på Verven næringspark som familien står bak. Foto: Torrey Enoksen

Klargjør område til næringsetableringer