Krever arkeologiske undersøkelser

Slik tenker Nye Veier seg Audna bru. Fylkeskommunen varsler at det må foretas nye arkeologiske undersøkelser langs den planlagte E39 strekningen mellom Herdal og Mandalselva. Foto: Illustrasjon: Nye Veier