– Det er lagt opp til møte i konseptet «søndagskveld» med lovsang, tale av Edvardsen og litt ferske nyheter fra arbeidet til Troens Bevis, sier menighetens pastor, Rune Heimvoll.

Han kan også friste med kafé etter møtet.

Rune Edvardsen er født i Kvinesdal, 29. juli 1963. Som yngste barn til Aril og Kari Edvardsen vokste han opp i en familie som var preget av kallet om å nå verden med evangeliet.

De første leveårene hadde administrasjonen for Troens Bevis lokaler i huset hvor familien bodde. Gjennom hele hans barndom har han fått være med ute på store kampanjer og predikantseminarer rundt om i verden. Og hadde dermed god bakgrunn for å kunne være koordinator og planlegger for Aril Edvardsens store korstog.

I dag fremstår han selv som en evangelist, dyktig sanger og musiker, og har dermed funnet sin egen måte å nå verdens unge unådde folk på. Tusener av ungdommer samles på hans konserter og møter både i Asia og Afrika. Han har en svært god evne til kommunikasjon med kirkefremmede.

Edvardsen er utdannet sveiser og arbeidet ved hjørnesteinsbedriften Tinfos Jernverk i ni år før han begynte i Troens Bevis. Han har sittet som styreformann i stiftelsen Troens Bevis Verdens Evangelisering, frem til han offisielt overtok den daglige driften i 2007, etter sin far som døde i Mombasa, i Kenya, 6. september 2008. Mange kjenner også til Runes kamp mot urettferdighet. I 2002 starten han opp sin egen humanitær organisasjon, Dina Stiftelsen, med hjelpearbeid i Afrika og Asia.