Kjøpte over hundre mål - bygger opp helt nytt senter

foto