Naturvernforbundet politianmelder utfylling på Hausvik

foto