Det var Fyrtårn psykisk helse og rus, Helsenettverket Lister med prosjektet «Overdose - kompetanse i Lister» som sto bak arrangementet på Rosfjord strandhotell i Lyngdal.

Arrangementet var ment for innbyggere i regionen som er pårørende til en far, mor, datter, sønn, bror eller søster som strever med rus og avhengighet, og/eller har opplevd overdosedødsfall eller overdose i nær familie.

Kvelden inkluderte en toretters middag og foredrag fra Ester Seland, som også selv har hatt store rusutfordringer, men som har vært rusfri i 30 år. Det ble også holdt samtaler om diverse temaer innen å være pårørende, tegn og symptomer og overdoseforebygging.

– Det var en kjempebra kveld. Vi fikk masse positive tilbakemeldinger. Det var rundt 37 deltakere, i tillegg til at vi ansatte fra Lister-kommunene også var til stede, forteller miljøterapeut Anita Rafoss i Flekkefjord kommune.

Veien videre

Arrangørene laget et oppsummering-skjema som deltakerne kunne gå gjennom. De fikk svar fra 25 deltakere, hvor 19 av dem ga 10 i poengscore på «opplevelse».

– De fleste ønsker videre tiltak til et behov for pårørendes oppfølging, forteller Rafoss.

De fleste ønsker videre tiltak til et behov for pårørendes oppfølging

Anita Rafoss, Flekkefjord kommune

Fyrtårn psykisk helse og rus har søkt på vegne av alle Lister-kommunene om nye prosjektmidler av statsforvalteren. Hva som skjer videre med prosjektet vil drøftes over nyttår, men de ønsker å sjekke ut mer med Selvhjelp Norge om å starte lokale selvhjelpsgrupper for pårørende.

– Dette må jo selvfølgelig de pårørende ønske. Noen av kommunene i Lister har Smil- gruppe som er gruppe for barn til foreldre med rus, psykisk helse utfordringer og alvorlige somatiske lidelser, forteller Rafoss.

– Vi har fått tilbakemelding om at det er et stort behov for videre pårørende-oppfølging. Vi håper jo at vi kan ha en slik kveld videre for de pårørende, fortsetter hun.

– Hvorfor er slike tiltak viktig?

– Jeg tenker jo at det er viktig for de pårørende å møte andre som er i en lignende situasjon, selv om ikke alle saker er like. Det er viktig å dele de tingene som er vondt og vanskelig.

Mørketall

Ifølge Blå Kors anslår Folkehelseinstituttet at det er 90 000 barn og unge under 18 år, her i landet, som er pårørende til en forelder som bruker rusmidler på en måte som belaster daglig fungering og funksjoner. Det tilsvarer 2-3 elever i alle skoleklasser.

Selv om Rafoss uttrykket suksess med antall besøkende på pårørendekvelden, tror hun fremdeles at det er flere mørketall i regionen med mennesker som muligens også ville ta turen til Rosfjord.

– Mange har kanskje et nettverk som ikke har opplevd det samme, og det er kanskje vanskelig for dem å prate om dette, forteller hun.

Hun tror at det er flere som sitter ute og kjenner på at de har behov for å treffe noen i samme situasjon.

– Det er mange som kanskje føler at de er ensomme, og står med dette alene. Man tør kanskje ikke prate om det med andre og noen kan føle på skam.