Håper på minst tre representanter i nytt kommunestyre

foto