Evakuerte da det kom ild og røyk ut fra vaskerommet