Vil trolig stemme for å stanse utredning av skolestrukturen