NAV-lederen: – Vil forvisse oss om at befolkningen også kjenner til NAV sin rolle

foto