Vil ha ny innfartsvei fra Rosfjord

Krysset mellom Stasjonsgaten/ Agnefestveien og Lyngdal stadion er i ferd med å bli en propp. Kommunestyrerepresentant Johan Ekeland (t.v.) får støtte av kjøpmann Øyvind Berntsen om at trafikken fra helsehuset må gå på en ny vei som kobler seg til fylkesveien lenger sør.

Torrey Enoksen

Arbeiderpartiet mener det må bygges ny vei forbi helsehuset i Lyngdal.

  • Torrey Enoksen

Les hele saken med abonnement