Buheii i Kvinesdal er et av de mest omstridte vindmølleprosjektene i Lister. Utbygging basert på gamle konsesjoner, men hvor utbyggerne vil bygge høyere tårn, kan ifølge stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudlands forslag havne i rettsapparatet. Buheii i Kvinesdal er et av de mest omstridte vindmølleprosjektene i Lister. Utbygging basert på gamle konsesjoner, men hvor utbyggerne vil bygge høyere tårn, kan ifølge stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudlands forslag havne i rettsapparatet. Foto: Multiconsult

Ber regjeringen stoppe vindkraftutbygging på gamle konsesjoner