Ofrene i saken er en lettere utviklingshemmet kvinne fra Rogaland som er 28 år yngre enn domfelte, samt en jente fra Lister-regionen som var 14 år gammel da overgrepene skjedde.

Stavanger tingrett har dømt mannen til to år og ti måneders fengsel. Det er vesentlig mindre enn påtalemyndigheten ønsket. Aktor politiadvokat Karen Elisabeth Mork la i retten ned påstand om fem års fengsel med fradrag for varetekt for Lister-mannen.

Mannen har nektet straffskyld og hans forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen ba om full frifinnelse for sin klient.

Lister-mannen er også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til den første kvinnen, som blir beskrevet som lettere psykisk utviklingshemmet. Det andre offeret skal få 130.000 kroner i oppreisningserstatning.

Utnyttet

Mannen er dømt for to overtredelser av straffelovens paragraf 295, som handler om å ha skaffet seg selv eller en annen seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang, ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming.

I perioden fra våren 2017 til høsten 2018 skal han flere steder i Rogaland ha utnyttet en kvinne, som altså blir definert som lettere psykisk utviklingshemmet.

Kvinnen skal ha vært 16 år da de først ble kjent. Hun og den dømte mannen fra Lister-regionen fikk først kontakt på Facebook via en felles bekjent. Det utviklet seg til å bli mer omfattende, blant annet hadde de kontakt på telefon, de sendte hverandre meldinger, chattet og så videre.

– I årene som fulgte ble kontakten stadig utvidet, og i 2017 hadde de tilnærmet daglig kontakt. På et tidspunkt gikk samtalen over fra dagligdagse ting til seksualisert prat. Det er vanskelig å tidfeste når relasjonen endret karakter, men i alle fall fra sensommeren 2017 hadde tiltalte og kvinnen tilnærmet daglig kontakt med stort innslag av samtaler av grov seksuell karakter, beskrives det i dommen.

– Forledet kvinnen

Retten mener videre at den tiltalte forledet kvinnen til å tro at de var kjærester for å skaffe seg seksuell omgang, mens han i realiteten ikke anså henne som sin kjæreste.

Stavanger tingrett har også funnet det bevist at kvinnen ikke ville deltatt i den seksuelle omgangen dersom hun ikke var psykisk utviklingshemmet, og at tiltalte visste at det var derfor han oppnådde seksuell omgang.

Sex med mindreårig

Retten har også dømt Lister-mannen for seksuell omgang med en mindreårig jente ved flere anledninger i første halvdel av 2014. Da var jenta 14 år gammel.

Selv benektet han all seksuell kontakt med denne jenta. Han har forklart at de «grisepratet» på telefonen og at hun sendte ham flere nakenbilder, men han benektet at de har hatt fysisk kontakt.

Retten, på sin side, mener de har funnet det bevist at tiltalte har hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Og videre at tiltalte visste at hun var 14 år på det aktuelle tidspunktet. Han har selv forklart at han visste hvor gammel hun var, påpekes det.

I tillegg var mannen i besittelse av 259 bilder som seksualiserer barn. Retten mener alle bildene høyst sannsynlig er av den mindreårige kvinnen som han også er dømt for overgrep mot.

Frikjent på ett punkt

Ifølge dommen var mannen også tiltalt etter straffelovens paragraf 257 - for å ha forledet den lettere utviklingshemmede kvinne til å gi seksuelle ytelser overfor to andre menn. Men på dette punktet ble mannen frikjent, etter at retten hadde delt seg i to, et flertall for frikjennelse, og et mindretall imot.

Rettens leder var konstituert tingrettsdommer Mira Tengesdal Torstenbø, mens Egil Meihack og Oddrun Susanne Dehli var sivile meddommere i saken.