Følg korona-utviklingen her

Publisert:
Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en epost til redaksjon@lister24.no
Send inn
 • av Åse Astri Bakka
  DEL

  WHO lover å gjøre alt for å finne virusets opprinnelse

  Verdens helseorganisasjon (WHO) vil gjøre alt for å finne hvilket dyr som er opphavet til koronaviruset, lover WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

  – Vi ønsker å vite opprinnelsen, og vi vil gjøre alt for å få vite opprinnelsen, sa Tedros på en pressekonferanse mandag.

  Han ba også de som har kritisert WHO for å la Kina styre granskningen, om å slutte å «politisere» saken.

  Samtidig uttrykte han bekymring for at de fattigste og mest sårbare vil havne sist i vaksinekøen.

  – Enhver regjering ønsker med rette å gjøre det den kan for å beskytte sitt folk. Men det er nå en reell risiko for at de fattigste og mest sårbare vil bli tråkket på når det oppstår panikk for å sikre seg vaksiner, sier han.

  (©NTB)

 • av Åse Astri Bakka
  DEL

  Roper varsku om situasjonen på intensivavdelingene

  Tyskland opplever en krise uten sidestykke når det gjelder intensivbehandling som følge av covid-19, ifølge legespesialister.

  – Vi er i en akuttsituasjon som vi aldri tidligere har opplevd i intensivmedisinens historie, sier Gernot Marx fra Den tyske foreningen for intensiv- og akuttmedisin (DIVI).

  I en uttalelse mandag ber han innstendig folk om at følge tiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset. Hvis folk unngår å samles i høytidene, kan det redde liv, framholder han.

  Også helseminister Jens Spahn uttrykker sterk bekymring for situasjonen på landets intensivavdelinger.

  Han sier han har fått meldinger fra helsepersonell om at de fortsatt klarer seg, men at situasjonen er svært presset for alle involverte, enten det er leger, sykepleiere eller rengjøringsassistenter.

  (©NTB)

 • av Åse Astri Bakka
  DEL

  Ytterligere tre personer døde

  To eldre personer i Østre Toten og Nordre Follo har de siste dagene dødd med covid-19. Også i Oslo har det vært et nytt koronadødsfall.

  Nordre Follo kommune skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at en eldre koronasmittet beboer ved Solborg bo- og aktiviseringssenter er død.

  Det siste dødsfallet er det fjerde koronarelaterte dødsfallet i kommunen.

  Sykehjemsetaten i Oslo melder at også de har hatt et nytt dødsfall. En hjemmeboende pasient som ble overført fra sykehus til kommunal covid-19 behandlingsenhet etter å ha fått påvist smitte, døde lørdag 28. november.

  Østre Toten kommune melder at en eldre person fredag i forrige uke døde som følge av covid-19-infeksjon. Vedkommende hadde alvorlig underliggende sykdom og ble smittet av covid-19 i oktober.

  Vedkommende var de siste dagene av sitt liv på sykehjemmet Labo på Lena.

  – Vedkommende har vært isolert på egen avdeling og har ikke hatt kontakt med de andre pasientene på Labo, skriver kommunen.

  (©NTB)

 • av Åse Astri Bakka
  DEL

  Helsepersonell kan få karantenefritak, også uten negativ koronatest

  Bent Høie vil la personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, få innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst.

  – Endringene er nødvendige for at personell fra utlandet som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, skal komme inn i landet. Det er en utfordring at ikke alle har god nok tilgang til test i hjemlandet, og vi er avhengig av dem for å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

  De regionale helseforetakene har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og sagt at de er bekymret for at kravet om negativ test 72 timer før ankomst på kort sikt vil kunne svekke muligheten til å sørge for forsvarlige helsetjenester og beredskap. Det er spesielt krevende å skaffe kritisk personell som insentivpersonell.

  Mange sykehus er avhengig av helsepersonell fra utlandet for å kunne sørge for forsvarlige helsetjenester.

  – Endringene innebærer blant annet at det vil være tilstrekkelig at helsepersonell dokumenterer på grensen at arbeidsgiver i Norge har definert dem som personell i kritisk samfunnsfunksjon, påpeker Høie.

  I pressemeldingen skriver departementet at helseforetakene fremdeles skal ha et strengt testregime etter at personellet har kommet til Norge, slik at smitterisikoen reduseres så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere som innhenter personell i kritiske samfunnsfunksjoner, skal i utgangspunktet forsøke å legge til rette for at personellet kan ta test i løpet av 72 timer før avreise til Norge.

  Det er kun i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å få tatt en slik test at det gis unntak.

 • av Åse Astri Bakka
  DEL

  Fortsatt frykt for at pandemien kommer ut av kontroll

  De neste seks månedene vil det være vedvarende fare for at koronaepidemien kommer ut av kontroll, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

  Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner, heter det i den siste risikorapporten fra FHI. Samtidig ser den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ut til å avta.

  – Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

  Ustabil situasjon

  Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Men det er liten sannsynlighet for en nasjonal bølge av akselererende spredning, ifølge rapporten.

  – Vi regner med at kommunene klarer å unngå situasjoner med akselererende spredning som truer helsetjenestens kapasitet, sier Stoltenberg.

  Men enkelte kommuner, særlig i Oslo-området, vil med stor sannsynlighet ha et vedvarende høyere nivå gjennom vinteren, anslår FHI.

  Samtidig må kommuner ellers i landet oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.

  Vaksinasjon

  I risikorapporten påpekes det også at dersom store deler av risikogruppene blir beskyttet gjennom vaksinasjon, vil den potensielle sykdomsbyrden kunne bli betydelig redusert. Det vil i så fall endre risikovurderingen.

  – Dersom vaksinasjon i tillegg gir immunitet mot smitte og smittsomhet, vil utstrakt vaksinasjon i tillegg redusere epidemiens spredningspotensial, heter det i rapporten.

  De tre siste ukene har det vært meldt om i alt 10.303 nye tilfeller av covid-19. Men tallet har vært synkende med 4.080 tilfeller i uke 46, 3.649 tilfeller i uke 47 og 2.574 tilfeller i uke 48.

  Siden juni har 69 prosent av pasientene som har vært lagt inn på sykehus, vært i alderen 20–69 år.

  Hjemmet vanligst

  For 97 prosent av tilfellene som er rapportert de siste to ukene, er informasjon om antatt smittevei kjent. Det mest vanlig antatte smittestedet er private husstander (41 prosent). Deretter følger arbeidsplass/universitet med 16 prosent, private arrangementer med 9 prosent og barnehager og skoler. Prosentandel for sistnevnte er ikke oppgitt i rapporten.

  For 410 tilfeller (17 prosent) var antatt smittested ukjent.

  (©NTB-Bibiana Piene)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Varsler juleavklaringer tirsdag

  Ifølge NRK vil regjeringen tirsdag komme med avklaringer rundt årets julefeiring.

  - Rådene er rettet mot hvordan man kan planlegge juleselskap, hvor mange man kan invitere, og andre spørsmål mange ønsker svar på, sier helseminister Bent Høie til NRK.

 • av Olav Hoel
  DEL

  SINTEF-undersøkelse: - Unge forteller om lavere livskvalitet under koronaen

  Ny undersøkelse viser at unge mellom 19 og 29 år som har mindre sosial kontakt opplever lavere livskvalitet enn eldre.

  Som følge av koronapandemien var minst mulig sosial kontakt et nasjonalt tiltak fra starten av. Hvordan påvirket første fase av koronapandemien mengden sosial kontakt i ulike aldersgrupper? Og hvilken betydning opplevde folk at mindre sosial kontakt hadde for deres livskvalitet? Dette er noe av det SINTEFs forskere har undersøkt på oppdrag fra FHI. Spørsmålene ble stilt i en befolkningsundersøkelse i juni, gjennomført i et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og SINTEF og nå foreligger resultatene.

  De fleste hadde mindre sosial kontakt

  Den globale pandemien førte til at Norge gikk i lockdown 12. mars. I perioden som fulgte oppga vesentlig færre unge mellom 19 og 29 år at de hadde mindre sosial kontakt, sammenlignet med øvrige aldersgrupper. Men de som oppga at de hadde mindre sosial kontakt, rapporterte også at dette hadde ført til lavere livskvalitet.

  - Det har vært en del snakk om at unge fortsetter å ha sosial kontakt med hverandre. Undersøkelsen vår, gjort i juni, viser også at unge fortsatte å ha sosial kontakt under første bølge av korona i større grad enn eldre, forteller forskningsleder Marian Ådnanes i en pressemelding.

  Lavere livskvalitet

  Av de som svarte at de hadde mindre sosial kontakt på grunn av korona, oppga halvparten at dette hadde medført lavere livskvalitet. Også når det gjelder betydning av mindre sosial kontakt for livskvalitet, skiller de unge seg fra eldre. Blant unge i aldersgruppen 19-29 år som hadde mindre sosial kontakt, oppga 70 prosent at dette hadde ført til lavere livskvalitet.

  - Ungdom lar seg i større grad påvirke av mindre sosial kontakt. En periode på et halvt år kan bety mye mer for en ung person enn en eldre, fordi det er mye som skal på plass i livet, både når det gjelder utdanning, arbeid og sosialt liv. Sosial kontakt er rett og slett viktigere for unge enn for eldre, og dermed opplever de dårligere livskvalitet når de ikke kan treffe andre i den grad de ønsker, sier Ådnanes i pressemeldingen.

  For mer om hele undersøkelsen og statistikk, les her.

  SINTEF/NTB

 • av Olav Hoel
  DEL

  Videregående-klasser i karantene

  Agder fylkeskommune melder i en pressemelding søndag kveld at to klasser og to lærere ved Sam Eyde videregående skole i Arendal, ble fredag satt i karantene, da det var mistanke om at en elev kunne ha korona.

  - I løpet av helga kom svaret som bekreftet at eleven testet positiv for korona og de to klassene og lærerne vil måtte forbli i karantene i til sammen 10 dager, opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i pressemeldingen.

 • av Olav Hoel
  DEL

  282 nye koronasmittede siste døgn – laveste tall på fire uker

  Det siste døgnet er det registrert 282 nye koronasmittede i Norge. Man må tilbake til begynnelsen av måneden for å finne et like lavt tall.

  Flere ganger de siste ukene er det blitt registrert over 600 smittede på ett døgn, og man er nå på et nivå som er under halvparten av dette.

  Den foreløpige smittetoppen var 13. november, da det ble registrert 710 nye smittede på ett døgn i det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Sist gang det ble registrert under 300 smittede var søndag 1. november.

  Nakstad: – Trolig over kneika

  Flere faktorer påvirker smittetallene, blant annet hvor mange som lar seg teste. Det er også normalt med svingninger.

  Men de siste dagene har man sett tydelige tegn på at smittekurven er i ferd med å flate ut, og kanskje også gå tilbake. Søndag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK at den andre smittebølgen trolig er over kneika.

  – Det ser nå ut som vi så vidt er over toppen på denne andre smittebølgen de fleste steder, og det går nedover i mange kommuner. Men det kan fort svinge opp igjen, så trygge er vi på ingen måte ennå, sier han til NRK.

  Han sier at de nasjonale koronatiltakene har hjulpet og at de har medført at smittestigningen har flatet ut i hele landet.

  Nedgang i Oslo

  Også i Oslo, som lenge har stått for en stor andel av de nye smittede, går antall nye smittede ned. Det siste døgnet ble det registrert 79 nye smittede i Oslo, noe som er 62 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 141 smittede per dag. Forrige mandag ble det registrert 152 smittetilfeller i hovedstaden.

  I alt var det ved midnatt natt til mandag registrert 35.828 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra MSIS. Rundt 2,2 millioner er nå testet for koronaviruset i Norge.

  123 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

  Til sammen er 328 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

  63,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Overgrep mot barn har økt under koronapandemien

  Antall seksuelle overgrep mot barn under 16 år har økt med 3,2 prosent etter at koronakrisen rammet Norge. Antall mishandlingssaker har økt med 12,5 prosent.

  Det viser ferske tall fra Politidirektoratet, skriver Aftenposten.

  – I uke 11 til 45 har det vært en økning i antall saker på 3,2 prosent i forhold til samme periode i 2019. For saker knyttet til mishandling i nære relasjoner, er det til sammen registrert 2.167 saker. Dette er en økning på 12,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, sier seksjonssjef Harald Bøhler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet.

  Politidirektoratet er bekymret for at det kan være en økt risiko for at barn utsettes for seksuelle overgrep under pandemien.

  – Særlig gjaldt dette i starten av pandemien da skoler, barnehager og øvrig tjenestetilbud til barn var helt eller delvis nedstengt. I denne perioden var det også en økt bekymring for at barn som lever i familier der de utsettes for vold og overgrep, ikke ble fanget opp, sier han.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Kommuneoverlege vil ha studenter i karantene til jul

  Kommuneoverlegen i Lillesand frykter at studenter som kommer hjem til jul skal skape en ny smittebølge. Derfor ønsker han at alle studentene går i karantene.

  – Jeg foreslår at de går rett i karantene etter at de har kommet hjem, og tester seg for korona så fort de får mulighet. Med en gang de har fått et negativt prøvesvar, kan de gå ut av karantenen, sier kommuneoverlege Thor-Erlend Engemyr til Fædrelandsvennen.

  Ifølge Engemyr forventer Lillesand kommune at mellom 500–600 studenter kommer til å reise hjem til kommunen fra andre byer hvor de studerer.

  – Hovedparten kommer fra røde områder som Oslo, Bergen og Trondheim. Så er det også noen som kommer fra Danmark og andre land, men de tester seg før ankomst og må automatisk i ti dagers karantene, sier kommuneoverlegen.

  Engemyr understreker at studentene som velger å teste seg, ikke trenger å vente lenge før de mottar prøvesvaret.

  – Vi har veldig god kapasitet for testing, så de skal få testet seg fort. Når det gjelder prøvesvar, så har 90 prosent av alle prøvesvar blitt mottatt dagen etter testen, sier han.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Nytt korona-tilfelle på Sørlandet

  Ifølge Fædrelandsvennen, som igjen viser til den siste oversikten fra Meldesystem for smittesomme sykdommer (MSIS) søndag ettermiddag, har det per søndag ettermiddag blitt registrert et nytt korona-tilfelle på Sørlandet.

  Den smittede skal ifølge avisen være en student som har kommet hjem og som er hjemmehørende i Lillesand, og som trolig har blitt smittet i Oslo.

  - Vedkommende er satt i isolasjon, og seks personer er satt i karantene og skal testes. Smittesporing er utført, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr til Fædrelandsvennen.

 • av Olav Hoel
  DEL

  Fire av ti nordmenn står reiseklare før jul

  Fire av ti nordmenn kommer til å reise ut av sin egen kommune i løpet av julen.

  Annenhver innbygger i Oslo sier at de står reiseklare i påvente av myndighetenes avklaringer rundt julen. Det er mest i landet.

  Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 78.000 nordmenn om de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. I tillegg er det spurt om holdninger til tiltak og planer for julen.

  Neste uke vil det komme konkrete råd fra regjeringen om julefeiringen. De har tidligere understreket at årets feiring blir annerledes.

  – Vi må jo se an smittesituasjonen når vi nærmer oss jul, om vi vil anbefale det. Men jeg vil jo si at det har en høy verdi, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag om å dra hjem til jul og møte familien.

  Mer oppmerksom i november

  Ni av ti nordmenn sier i november at de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand for tiden, sammenlignet med tidligere i koronapandemien. Dette er 8 prosentpoeng mer enn i oktober.

  Mer enn ni av ti nordmenn har ikke planer om å invitere mer enn ti personer til arrangement i deres private hjem i løpet av året 2020. Bare 5 prosent sier ja.

  3 prosent sier at de kommer til å reise til utlandet før utgangen av dette året.

  Unngår sosial omgang

  Videre sier fire av fem nordmenn denne uken at de har unngått sosial omgang med nær familie og venner. Selv om dette tallet er høyere enn på lang tid, så er det helt identisk med gjennomsnittet for hele pandemien.

  – Vi må tilbake fire-fem måneder for å finne like høye tall som nå, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

  55 prosent oppgir i november at de er uenige i at påkjenningen på det norske folk er blitt for stor til at myndighetenes tiltak for å begrense koronasmitte kan forsvares.

  19 prosent er enig i påstanden, mens resten svarer verken eller. Dette er omtrent som snittet for de siste månedene og pandemien som helhet.

  Usikkerhet om retningslinjer

  Sju av ti nordmenn er uenig i at retningslinjene som myndighetene har innført for å begrense koronasmitte, er for strenge.

  Den siste uken sier tre av ti nordmenn at de synes det er vanskelig å vite om de til enhver tid følger retningslinjer som gjelder dem.

  Tallet for hele november er 33 prosent, som er svakt høyere enn gjennomsnittet for pandemien, som er 30 prosent.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Ett dødsfall og elleve nye koronasmittede i Bergen

  Det er det siste døgnet registrert elleve nye tilfeller av koronasmitte i Bergen kommune. Antallet er 14 færre enn ukesnittet.

  Blant de nysmittede er en sjuåring, opplyser kommunen.

  Det er også registrert ett nytt koronarelatert dødsfall, en beboer ved Slettemarken sykehjem.

  Smittesporing har kartlagt alle tilfellene, med unntak av ett, hvor smitteveien er ukjent. Ett av tilfellene er importsmitte. Det var 500 personer som testet seg for covid-19 lørdag.

  Forrige søndag var det registrert 29 smittede i Bergen siste døgn. Den siste uka har det i snitt vært registrert 25 koronasmittede daglig i byen.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Fakta om smittesituasjonen i Europa

  Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i Europa, sortert etter antall koronasmittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser antall døde per 100.000 i samme periode).

  * Georgia: 1.318 smittede (13,2 døde)

  * Montenegro: 1.249 smittede (15,4 døde)

  * Luxembourg: 1.218 smittede (13,2 døde)

  * Serbia: 1.177 smittede (7,1 døde)

  * Kroatia: 1.027 smittede (15,9 døde)

  * Slovenia: 968 smittede (19,8 døde)

  * Litauen: 959 smittede (8,1 døde)

  * Østerrike: 859 smittede (13,5 døde)

  * Portugal: 773 smittede (10,3 døde)

  * Polen: 744 smittede (17,6 døde)

  * Ungarn: 722 smittede (16,1 døde)

  * Sveits: 712 smittede (15,0 døde)

  I Norge er det registrert 141 nye smittetilfeller og 0,6 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

  For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere 634 smittede og 2,9 døde i Sverige, 298 smittede og 1,1 døde i Denmark, 94 smittede og 0,4 døde i Finland og 52 smittede og 0,3 døde på Island.

  Så langt har 62.271.031 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 1.453.531 mennesker er døde hittil i pandemien.

  Kilde: Det europeiske smittevernkontoret (ECDC)

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Moss innfører sosial nedstenging

  Moss forbyr samlinger på mer enn 10 personer, innfører full skjenkestopp og forbyr kultur- og fritidsaktiviteter etter smitteøkning.

  Kommunen kommer med en rekke nye tiltak for å hindre smittespredningen med bakgrunn i nye smittetall, skriver NRK. Det var VG som meldte om nyheten først.

  I tillegg til tiltakene over forbys alle innendørs arrangementer med unntak av begravelser, vigsler og dåp. Munnbind i taxi blir påbudt.

  Det innføres rødt nivå i videregående skole og på voksenopplæring, og i tillegg vil det vurderes rødt nivå på ungdomsskolene.

  Det kan også bli juleferie tidligere enn planlagt på skolene. Flere skoler er rammet av smittetilfeller og karantener.

  Ordfører Hanne Tollerød sier kommuneledelsen er svært bekymret.

  – Alle må ta ansvar nå, sier ordføreren.

  Hun sier det er trist at man må innføre slike tiltak på første søndag i advent, men at det er helt nødvendig og oppfordrer til å finne andre måter å være sammen på.

  Den siste uken er det påvist 46 nye smittetilfeller i Moss. Lørdag ble det bekreftet 14 tilfeller, hvorav tre er under 18 år.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Økning i antallet sykehus-innlagte

  Søndag var 123 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på fem pasienter fra dagen før.

  19 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt søndag.

  106 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, åtte er innlagt i Helse vest, fem er innlagt i Helse Midt-Norge og fire er innlagt i Helse nord.

  Søndag var det registrert 35.546 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  Fire nye korona-tilfeller på Sørlandet

  Ifølge Fædrelandsvennen, som viser oversikten fra meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), var det ved midnatt natt til søndag registrert fire nye korona-tilfeller i Agder.

  Av disse fire kommer én person fra Kristiansand, to personer fra Lyngdal og én person fra Vegårshei.

  Aldersfordelingen på disse er ifølge MSIS Ei jente i aldersgruppen 10 til 19 år, to kvinner i aldersgruppen 30 til 39 år og en kvinne i aldersgruppen 80+.

 • av Olav Hoel
  DEL

  Advokatforeningen vil ha slutt på karantenehotell

  Ordningen med karantenehotell er i realiteten en form for internering og må avvikles, mener Advokatforeningen.

  Ifølge VG skriver foreningen følgende i et høringsbrev:

  «Basert på uklarhetene ved det oversendte forslaget ber vi om at dette lovforslaget trekkes og at ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet anbefaler vi at karanteneplikten pålegges gjennomført på eget valgt sted.»

  – Karantenehotell er i realiteten en form for internering, det er veldig inngripende. Slik det er beskrevet, treffer det heller ikke dem man er mest opptatt av å fange opp, utdyper generalsekretær Merete Smith.

  Hun sikter da til arbeidsreisende.

  (©NTB)

 • av Olav Hoel
  DEL

  112 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

  Det er registrert 112 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn. Det er 39 færre enn gjennomsnittet for den siste uken, som var på 151 smittede per dag.

  Det er 51 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 163 smittede per dag. Det er totalt 2.254 smittede i Oslo de siste to ukene, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

  Antall smittede siste døgn er 24 færre enn dagen før.

  Samme dag i forrige uke ble det registrert 112 smittetilfeller.

  Det er litt flere kvinner enn menn som er smittet de siste to ukene: 1.130 kvinner og 1.105 menn.

  Bydelene Grorud, Bjerke og Stovner er hardest rammet i forhold til folketall med henholdsvis 206, 209 og 190 smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer 743 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i Grorud, 625 i Bjerke og 570 i Stovner.

  Bydelene med flest smittetilfeller de siste to ukene er Alna (263) og Gamle Oslo (239).

  (©NTB)

Flere artikler

 1. NYHETER

  Været skaper trøbbel for korona-testing

 2. NYHETER

  Åpner skoler og barnehager torsdag

 3. NYHETER

  Lokalt forbud oppheves

 4. NYHETER

  Haaland om det store utbruddet: – Har fått oss en vekker

 5. NYHETER

  Ingen nye smittetilfeller

 6. NYHETER

  I kø for å bli retestet

 1. Koronaviruset