– Innsparinger er krevende og upopulære

– Det er de folkevalgtes oppgave å sørge for å drive kommunen innenfor de til en hver tid midler vi har til rådighet, og da må utgiftene ikke overstige mulige inntekter, sier Jan Kristensen. Foto: Torrey Enoksen