Kabel-legger til kai – gir gode ringvirkninger

foto