Hevder det er begått miljøkriminalitet

Ghattas Sayej er rådgiver og arkeolog hos Agder fylkeskommune. Her ved helsehuset-tomten i Lyngdal tilbake i 2017. Foto: Lars Erik Larsen