SV-politiker Anija M. Wormsen ber om å få en oppdatering på handlingsrommet til bruk av lokalt næringsliv til kommunale innkjøp. SV-politiker Anija M. Wormsen ber om å få en oppdatering på handlingsrommet til bruk av lokalt næringsliv til kommunale innkjøp. Foto: Olav Hoel

Vil ha svar om lokale kommunale innkjøp