Baring AS har planer om å starte opp et landbasert anlegg for oppdrett av laks i Lundevågen i Farsund. Baring AS har planer om å starte opp et landbasert anlegg for oppdrett av laks i Lundevågen i Farsund. Foto: Multiconsult

Baring AS trenger lengre tid