Statsforvalteren fraråder dispensasjon for etablering av pumpestasjon og sjøledninger i til Baring sitt planlagte anlegg for produksjon av laks i Lundevågen. Statsforvalteren fraråder dispensasjon for etablering av pumpestasjon og sjøledninger i til Baring sitt planlagte anlegg for produksjon av laks i Lundevågen. Foto: Multiconsult

Fraråder dispensasjon