Harastølen ligger over 500 meter over Luster. Etter påske starter Terje Svindland, Sverre Ophaug og lokale investorer med ombygging av det gamle sykehuset til hotell. Harastølen ligger over 500 meter over Luster. Etter påske starter Terje Svindland, Sverre Ophaug og lokale investorer med ombygging av det gamle sykehuset til hotell. Foto: Privat

Lyngdøl satser på hotelleventyr i Luster