Ordførerens svar på Øystein Bekkevolds (Rødt) interpellasjon er at prøveordning for leksefri skole kommer opp på siste møte før sommerferien. Ordførerens svar på Øystein Bekkevolds (Rødt) interpellasjon er at prøveordning for leksefri skole kommer opp på siste møte før sommerferien. Foto: Mona Wikøren

Leksefri tas opp før sommerferien